Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Flier bị cáo buộc xô đẩy tiếp viên hàng không AA; FBI đang điều tra, Flier is accused of shoving AA flight attendant; FBI investigating

Flier is accused of shoving AA flight attendant; FBI investigating

Comments  45
By Ben Mutzabaugh, USA TODAY

By Ben Mutzabaugh, USA TODAY
An American Airlines passenger may find himself in hot water with federal authorities after he allegedly shoved a flight attendant. The altercation happened on a Tuesday evening flight from Guatemala City to Miami.


Một hành khách của American Airlines có lẽ đã nhận ra mình đang gặp rắc rối với cơ quan liên bang sau khi ông bị cáo buộc xô đẩy một tiếp viên hàng không. Cuộc cãi lộn đã xảy ra trên một chuyến bay vào buổi tối thứ ba, từ Guatemala City để Miami.
The Miami Herald writes "the flight attendant said something that upset the passenger, who was seated in first class, [AA spokesman Tim] Smith said. He responded by yelling at the flight attendant."

Tờ Miami Herald viết "các tiếp viên hàng không nói điều gì đó làm cho hành khách khó chịu, những người đã được ngồi  ở ghế ạng nhất, [Tim phát ngôn viên AA] Smith cho biết ông ta đã phản ứng lại bằng cách la hét tại các tiếp viên hàng không.."NBC Miami says "the passenger was asked to sit down, but he did not comply and instead proceeded to follow him (the flight attendant) toward the galley at the front of the plane."

NBC Miami nói rằng "hành khách đã được yêu cầu ngồi xuống, nhưng ông đã không tuân thủ và thay vào đó đã theo anh ta (tiếp viên hàng không) về phía bếp tại mặt trước của máy bay."

The passenger is then accused of "verbally insulting" the attendant before he allegedly poked and shoved him, according to the Herald.

Hành khách này sau đó bị buộc tội "xúc phạm bằng lời nói" với các tiếp viên trước khi ông ta bị cáo buộc chọc và đẩy anh ta, theo nhật báo Herald.

The passenger finally took his seat after the flight's captain responded to the altercation by ordering all passengers to their seats.

Hành khách đó cuối cùng đã bắt đầu ngồi vào nghế của mình sau khi đội trưởng của chuyến bay đáp lại sự cải nhau bằng cách yêu cầu tất cả các hành khách đến chỗ ngồi vào của mình.
The Associated Press writes "authorities met the passenger when the plane landed at the Miami International Airport." CBS 4 adds the "flight landed safely and the passenger was met by TSA, Miami-Dade Police and Immigrations and Custom's Enforcement. He was then turned over to the FBI which will handle the investigation."


Tờ AP viết "Các nhà chức trách đã gặp hành khách nọ khi máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Miami." CBS 4 nói thêm "chuyến bay hạ cánh an toàn và cơ quan an ninh (TSA) Lực lượng Hải quan và  Cảnh sát và Di Trú Miami-Dade đã gặp  hành khách kia. Ông ta sau 
đó được chuyển cho FBI tiến hành điều tra."


Posted Dec 1 2010 11:40AMKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét